Pozostałe

Abba Ojcze – opr. ks. M. Gniady

Ach Ojcze Pełen litości (pieśń pogrzebowa)

Anielski Chór (ku czci św. Jana z Dukli) – ks. M. Gniady

Gaudeamus igitur – pieśń studencka

Mazur – J. Lasocki, opr. ks. M. Gniady

Missa VIII „De Angelis” – chorał gregoriański

Modlitwa Kapłana – G. Verdi

Ojcze nasz – St. Moniuszko

Ojczyzno ma – opr. T. Orkiszewski

Oto jest kapłan wielki – J. Łaś

Ojcze z niebios – St. Moniuszko; opr. ks. M. Gniady

O mój rozmarynie – mel. ludowa

Requiem – opr. H. Hadro

Rota – F. Nowowiejski

Rozkwitały pąki białych róż – M. Kozar – Słobódzki

Święty Archaniele Michale – opr. H. Hadro

Toast (Plurimos Annos) – opr. H. Hadro

Wyleć Orle (Polonez) op.47  – muz; O. M. Żukowski, opr. ks. M. Gniady

W Mogile Ciemnej (pieśń pogrzebowa)