VI Regionalny Przegląd Chórów „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie

8 października w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – Konkatedry w Lubaczowie odbył się VI Regionalny Przegląd Chórów którego tematyką były Pieśni Maryjne.

P r o t o k ó ł
z posiedzenia komisji oceniającej występy chórów w ramach
VI Regionalnego Przeglądu Chórów „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie dn. 08.10.2017 r.

Komisja w składzie:
– prof. Monika Mielko-Remiszewska (UMCS),
– dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL),
– ks. dr Piotr Spyra (Zamość),

po wysłuchaniu dziesięciu prezentacji chórów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 600, 00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów
Chórowi Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju – dyr. Diana Adamska.

Dodatkowym wyróżnieniem jest zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2017, który odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2017 r. w Lublinie.

II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 200, 00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów Chórowi mieszanemu „Alba Cantans” z Rzeszowa – dyr. Kornelia Ignas.

III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) ufundowaną przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów Chórowi „Raxavia” z Rakszawy – dyr. Anna Pliś.

Wyróżnienia I stopnia pieniężne w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) otrzymały:

Chór „Michael” z Kańczugi – dyr. Hubert Hadro, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Przemyski Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu – dyr. Andrzej Guran, ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie.

Wyróżnienia II stopnia pieniężne w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) otrzymały:

Chór Parafii Św. Józefa z Muniny – dyr. Rafał Brudek, ufundowane przez Wójta Gminy Lubaczów,
Chór „Fraza” z Kosiny – dyr. Katarzyna Burkot, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Chór „Laurenti” z Warzyc – dyr. Mateusz Gałuszka, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Chór „Sursum Corda” z Radymna – dyr. ks. Łukasz Kramarz, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Chór „Tomaszowiacy” z Tomaszowa Lubelskiego – dyr. Marian Gumiela, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.