Koncert Kolęd

20 stycznia w kościele św. Michała Archanioła w Kańczudze odbył się tradycyjny noworoczny koncert kolęd. Wykonawcami koncertu był chór „Michael” z Kańczugi pod dyr. Huberta Hadro oraz zaproszeni goście; dr hab. Jacek Ścibor – tenor, Natalia Darkowska – mezzosopran oraz Michał Dziki – organy.

Publiczność wysłuchała programu 16 kolęd i pastorałek w najpiękniejszych opracowaniach. Gratulacje wykonawcom złożył dziekan i proboszcz parafii ks. prał. dr Wojciech Pac. Koncert zaszczycili swoją obecnością: Małgorzata Olędzka i Przemysław Gęsięrski którzy reprezentowali Wojewódzką Konserwator Zabytków; Panią Beatę Kot (odznaczoną kańczudzkim „Wiktorem”) oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Skóra, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, oraz zastępca dyr. PUP w Przeworsku Łukasz Kawaliło.